Bubblig lije, separator

Då och nu

Mikaela är en liten förskola i den lugna utkanten av Södermalm.

Historik

Huset som Mikaela Waldorfbarnstuga ligger i byggdes vid 1930-talets början efter ritningar av HSB:s grundare Sven Wallander. Efter modell av makarna Gunnar och Alva Myrdal planerade han in en barnträdgård i det funktionalistiska bostadsområde som blev Stockholms första. Här skulle kvinnorna kunna lämna in sina barn en del av dagen för att få mer tid att städa och handla eller för att ha möjlighet att arbeta utanför hemmet.
Mikaela Waldorfbarnstuga grundades av Edith Frey, från början i liten skala i lokaler i Vasastan. Namnet Mikaela har sitt ursprung i att verksamheten skulle förkroppsliga en mikaelisk handling, men då ledarskap och medarbetare till största delen var kvinnor fick namnet bli Mikaela istället för Mikael. 

I mitten av 1980-talet hade intresset för Mikaela Waldorfbarnstuga blivit stort och behovet av större lokaler ledde verksamheten till att bedrivas i lokaler på Brännkyrkagatan. I takt med att efterfrågan blev än större expanderade verksamheten och efter en tid delade verksamheten på sig i två delar. Den ena delen kom att bli starten på Johannes förskolor som bedrivs i lokaler i Tantolunden och den andra delen utgörs av Mikaela Waldorfbarnstuga som bedrivs i lokalerna på Eriksdalsgatan.  

Mikaela Waldorfbarnstuga var från början en ideell ekonomisk förening, men omvandlades sedermera till att drivas i stiftelseform för att säkerställa att eventuellt ekonomiskt överskott alltid skulle tillkomma verksamheten. En del av den vision som Edith Frey hade vid grundandet av Mikaela Waldorfbarnstuga var att erbjuda barn det de behöver i förskoleåldern genom waldorfpedagogiken, samt att erbjuda föräldrar en waldorfförskola i Stockholms innerstad. Vidare var visionen att utbilda waldorfförskollärare genom att erbjuda praktik med handledning i verksamheten. Beträffande lokalerna lades mycket tid och resurser på att anpassa lokalerna för barn i förskoleålder, med närhet till natur att vistas i varje dag utöver den längre utflykten på fredagar. I verksamheten med barnen har naturmaterial, övning av det konstnärliga, det estetiskt vackra, handgestspel och eurytmi varit centrala delar av visionen genom åren.   

Förälder på Mikaela

För att stödja barnets utveckling och dess upplevelse av förskolevistelsen behövs ett samarbete mellan föräldrarna och förskolan.

Några föräldrars tankar om att ha sitt barn på Mikaela

”Kontinuiteten i den dagliga rytmen samt den hemlika miljön får vår dotter att känna sig trygg. De små grupperna bidrar till att hon blir sedd av sina pedagoger. Det är en glädje att följa hennes utveckling och att se att hon verkligen trivs på lekskolan.”

”Vår äldsta son hade gått ett år på ”traditionell” förskola när vi sökte oss till Mikaela Waldorfbarnstuga. Vi slogs direkt av hur miljön, maten, de små grupperna och rytmen hade positiv inverkan på vår sons utveckling. Lugna och tålmodiga pedagoger, som låter barnen utforska världen i sin takt och ger dem möjlighet att utveckla sin självkänsla utan press, är en viktig del i varför vi är så nöjda. Vi har känt sån trygghet under dessa år och känner tacksamhet för att vi kommer att få fortsätta uppleva det med vår yngre son.”