Bubblig lije, separator

Leken i centrum

Leken

Genom lek tar barnet till sig sin omvärld och lär sig leva i den. I leken övas socialt samspel, turtagning och förmåga att kompromissa. Genom att spela olika roller i leken utvecklas olika sidor av barnets personlighet. Barnet bearbetar upplevelser och befäster lärdomar. Leken utvecklar fantasin, en färdighet som behövs för allt nytänkande senare i livet.

Leksaker

Våra leksaker är av naturmaterial som trä, ull, bomull och siden. De är giftfria och har en annan, varmare känsla än plast. De går ofta att laga och barnen ser att vi tar hand om våra saker. Leksakerna är relativt odetaljerade för att lämna utrymme för fantasin. Det ska finnas möjlighet för hjärnan att lägga till alla detaljer som önskas i leken. Leksakerna är på så vis föränderliga och låter barnet bestämma vad som ska lekas med dem.