Bubblig lije, separator

Våra barngrupper

Småbarnsgruppen

I småbarnsgruppen är det antingen fem barn och en pedagog eller nio barn och två pedagoger. Små grupper ger trygghet och ro för koncentration i lek och lärande. Det blir lagom många relationer för det lilla barnet att skapa och fördjupa. En och samma pedagog varje dag ger möjlighet för barnet att utveckla en stark anknytning. Inspirerande sånger, sagor, rim och ramsor varvas med fri lek i en trygg, välbekant rytm.

Storbarnsgruppen

I storbarnsgruppen har en pedagog hand om åtta barn. Här blir världen lite större och aktiviteterna lite fler. Vi målar, bakar, syr, modellerar med bivax och mycket mer i en stadig rytm under veckan. Varje dag finns även ett stort utrymme för den viktiga leken. På fredagarna bär det iväg till skogen på en längre dagsutflykt.

Få vara barn

Vi värnar om att barn ska få vara barn och mogna i sin egen takt. Med inspiration och vägledning vill vi väcka en egen längtan i barnet att växa och kunna göra som sina förebilder.