Bubblig lije, separator

Vår pedagogik

Pedagogiken

Vår förskola bedrivs med waldorfpedagogik. Waldorfpedagogiken har Rudolf Steiner skapat ur antroposofin (läran om människan). Människans utveckling är indelad i sjuårsperioder. I den första sjuårsperioden ska barnet uppleva att världen är god. Detta skapas bland annat med goda förebilder, en trygg anknytning och en välbekant rytm. Förskolans verksamhet följer både Läroplan för förskolan lpfö18 och waldorfskolans läroplan En väg till frihet. I en waldorfförskola och skola utvecklas hela människan med tanke, känsla och vilja.

Anknytning

För att känna trygghet i livet är det viktigt att få utveckla en stark anknytning. Därför finns alltid samma pedagoger där för barnet för att ge trygghet och glädje. Vi håller grupperna små för att ge barnet möjlighet att bära relationerna med de andra barnen och utveckla och fördjupa dem.

Förebild-efterhärmning

Förhållandet mellan förebild och efterhärmning är en av grundpelarna i waldorfpedagogiken. Det är naturligt för barnet att härma. Därför är alla pedagoger noga med vad vi gör och hur vi är som förebilder. Barnen upplever hur vi är mot varandra och mot barnen samt hur vi tar hand om våra saker och vår miljö. Allt vi gör i barnens omgivning ger dem inspiration till deras lek. Det är av värde att de vuxna omkring barnet utför meningsfulla, begripliga sysslor.